[vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-bars“ color=“white“ background_style=“rounded“ background_color=“green“ align=“center“]

LOKO TRANS – European Jockeys‘ Cup 2016

PRAHA – 15. den                                                     Uzávěrka přihlášek          čtvrtek  21. 07. 2016       ve 12 hod
sobota 24. 09. 2016                                                Uzávěrka OSK                   úterý 20. 09. 2016            v 10 hod
LOKO TRANS – European Jockeys‘ Cup 2016    Deklarace jezdců:              úterý 20. 09. 2016            v 15 hod


011501      EJC MILLION                                                L                                          1400 m               1 600 000 Kč
1600000 Kč (640000 – 352000 – 224000 – 160000 – 112000 – 64000 – 48000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí 57,5 kg, 4 letí a starší 59 kg.
Uzávěrka přihlášek:                                            čtvrtek   21.07. 2016 ve 12 hod                       1600 Kč + DPH
1. zápisné (1. škrtání):                                        čtvrtek  18.08. 2016 ve 12 hod                        5600 Kč + DPH
2. zápisné (2. škrtání):                                        čtvrtek  15.09. 2016 ve 12 hod                       8800 Kč + DPH
OSK:                                                                       úterý      20.09. 2016 v 10 hod                     32000 Kč + DPH
Deklarace jezdců:                                                úterý      20.09. 2016 v  15 hod
Koně je možno přihlásit dodatečně do:          čtvrtku  18.08. 2016 do 12 hod                za 16800 Kč + DPH
čtvrtku   15.09. 2016 do 12 hod              za 59200 Kč + DPH

011502       EJC MIDDLE                                                L                                          1800 m                 600 000 Kč
600000 Kč (240000 – 132000 – 84000 – 60000 – 42000 – 24000 – 18000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí 57 kg, 4 letí a starší 59 kg.
Uzávěrka přihlášek:                                           čtvrtek  21.07. 2016 ve 12 hod                            600 Kč + DPH
1. zápisné (1. škrtání):                                        čtvrtek  18.08. 2016 ve 12 hod                         2100 Kč + DPH
2. zápisné (2. škrtání):                                       čtvrtek  15.09. 2016 ve 12 hod                        3300 Kč + DPH
OSK:                                                                      úterý    20.09. 2016 v   10 hod                       12000 Kč + DPH
Deklarace jezdců:                                               úterý    20.09. 2016 v   15 hod
Koně je možno přihlásit dodatečně do:         čtvrtku  18.08. 2016 do 12 hod                   za 6300 Kč + DPH
čtvrtku   15.09. 2016 do 12 hod                 za 22200 Kč + DPH

011503      EJC LONG                                                    L                                          2600 m                 600 000 Kč
600000 Kč (240000 – 132000 – 84000 – 60000 – 42000 – 24000 – 18000)
Pro 3 leté a starší koně. Hmotnost: 3 letí 55 kg, 4 letí a starší 59 kg.
Uzávěrka přihlášek:                                           čtvrtek  21.07. 2016 ve 12 hod                             600 Kč + DPH
1. zápisné (1. škrtání):                                       čtvrtek  18.08. 2016 ve 12 hod                           2100 Kč + DPH
2. zápisné (2. škrtání):                                      čtvrtek  15.09. 2016 ve 12 hod                           3300 Kč + DPH
OSK:                                                                      úterý    20.09. 2016 v   10 hod                         12000 Kč + DPH
Deklarace jezdců:                                               úterý    20.09. 2016 v   15 hod
Koně je možno přihlásit dodatečně do:         čtvrtku 18.08. 2016 do 12 hod                      za 6300 Kč + DPH
čtvrtku  15.09. 2016 do 12 hod                    za 22200 Kč + DPH

011504      80. LOKO TRANS Gerschův memoriál  L 1400 m                                                         600 000 Kč  

600000 Kč (240000 – 132000 – 84000 – 60000 – 42000 – 24000 – 18000)
Pro 2 leté koně. Hmotnost: 58 kg.
Uzávěrka přihlášek:                                        čtvrtek  21.07. 2016 ve 12 hod                                600 Kč + DPH
1. zápisné (1. škrtání):                                     čtvrtek  18.08. 2016 ve 12 hod                             2100 Kč + DPH
2. zápisné (2. škrtání):                                    čtvrtek  15.09. 2016 ve 12 hod                             3300 Kč + DPH
OSK:                                                                   úterý     20.09. 2016 v  10 hod                            12000 Kč + DPH
Deklarace jezdců:                                            úterý     20.09. 2016 v  15 hod
Koně je možno přihlásit dodatečně do:      čtvrtku   18.08. 2016 do 12 hod                       za 6300 Kč + DPH
čtvrtku  15.09. 2016 do 12 hod                       za 22200 Kč + DPH

Způsob obsazení jezdců do dostihů:

V předstihu (nejpozději od 1. srpna 2016) bude k dispozici předběžná listina pozvaných jezdců. Ta bude po uzavření přihlášek  (15. září 2016) finalizována a z tohoto konečného seznamu pak budou majitelé/trenéři do termínu OSK (20. září 2016) vybírat jezdce na své koně.

Všichni koně na přihláškách budou seřazeni dle handicapu a právo první volby ze seznamu nominovaných jezdců bude mít majitel/trenér nejvýše postaveného koně, následně majitel/trenér druhého, třetího, atd. V případě rovnosti handicapového hodnocení bude mít přednost kůň s vyšším ziskem v roce 2016, případně dále pak s vyšším ziskem v kariéře. Po vybrání všech nominovaných jezdců, v případě vyššího počtu koní než žokejů, majitelé (trenéři) zbývajících koní angažují libovolného jezdce. Koně, kteří budou dohlášeni až v termínu OSK (platí i v případě, že dostih zůstane otevřen!), budou v pořadí pro volbu jezdců zařazeni až za koně, kteří budou přihlášeni v řádném termínu. Pokud takto dohlášených koní bude více, budou mezi sebou také seřazeni dle handicapu.

PRAGUE – 15th day                                                            Application deadline          Thursday  21. 07. 2016       at 12 p.m.
Saturday 24th September 2016                                    OSK deadline                       Tuesday 20. 09. 2016          at 10 a.m.
LOKO TRANS – European Jockeys‘ Cup 2016       Jockeys‘ declaration:           Tuesday 20. 09. 2016           at 3 p.m.


011501      EJC MILLION                                                Category: Listed              1,400 m               59,259 EUR

59,259 EUR (23,703 – 13,037 – 8,296 – 5,925 – 4,148 – 2,370 – 1,777)

Race intended for 3-year-old and older horses. Weight: 3-year-old 57.5 kg, 4-year-old and older 59 kg.

Application until:                                                Thursday 21.07. 2016 at 12 p.m.                        59 EUR

2nd registration:                                                     Thursday  18.08. 2016 at 12 p.m.                        207 EUR

3rd registration:                                                      Thursday  15.09. 2016 at 12 p.m.                        326 EUR

OSK deadline:                                                      Tuesday      20.09. 2016 at 10 a.m.                    1,185 EUR

Jockeys‘ declaration:                                          Tuesday      20.09. 2016 at 3 p.m.

Additional horse application until:                  Thursday  18.08. 2016 at 12 p.m.                                 622 EUR

Thursday   15.09. 2016 at 12 p.m.                             2,192 EUR

011502       EJC MIDDLE                                               Category: Listed               1,800 m                  22,222 EUR

22,222 EUR (8,888 – 4,888 – 3,111 – 2,222 – 1,555 – 888 – 666)

Race intended for 3-year-old and older horses. Weight: 3-year-old 57 kg, 4-year-old and older 59 kg.

Application until:                                                Thursday  21.07. 2016 at 12 p.m.                               22 EUR

2nd registration:                                                 Thursday  18.08. 2016 at 12 p.m.                              78 EUR

3rd registration:                                                  Thursday  15.09. 2016 at 12 p.m.                               122 EUR

OSK deadline:                                                      Tuesday    20.09. 2016 at 10 a.m.                              444 EUR

Jockeys‘ declaration:                                         Tuesday    20.09. 2016 at 3 p.m.

Additional horse application until:               Thursday  18.08. 2016 at 12 p.m.                             233 EUR

Thursday   15.09. 2016 at 12 p.m.                              822 EUR

 

 

 

011503      EJC LONG                                             Category: Listed            2,600 m                   22,222 EUR

22,222 EUR (8,888 – 4,888 – 3,111 – 2,222 – 1,555 – 888 – 666)

Race intended for 3-year-old and older horses. Weight: 3-year-old 55 kg, 4-year-old and older 59 kg.

Application until:                                                Thursday  21.07. 2016 at 12 p.m.                               22 EUR

2nd registration:                                                  Thursday  18.08. 2016 at 12 p.m.                             78 EUR

3rd registration:                                                 Thursday  15.09. 2016 at 12 p.m.                               122 EUR

OSK deadline:                                                       Tuesday    20.09. 2016 at 10 a.m.                             444 EUR

Jockeys‘ declaration:                                         Tuesday    20.09. 2016 at 3 p.m.

Additional horse application until:               Thursday 18.08. 2016 at 12 p.m.                               233 EUR

Thursday  15.09. 2016 at 12 p.m.                               822 EUR

011504      80. LOKO TRANS Gerschův memoriál  Category: Listed               1,400 m               22,222 EUR  

22,222 EUR (8,888 – 4,888 – 3,111 – 2,222 – 1,555 – 888 – 666)

Race intended for 2-year-old horses. Weight: 58 kg.

Application until:                                                 Thursday  21.07. 2016 at 12 p.m.                    22 EUR

2nd registration:                                                 Thursday  18.08. 2016 at 12 p.m.                              78 EUR

3rd registration:                                                  Thursday  15.09. 2016 at 12 p.m.                               122 EUR

OSK deadline:                                                      Tuesday     20.09. 2016 at 10 a.m.                             444 EUR

Jockeys‘ declaration:                                         Tuesday     20.09. 2016 at 3 p.m.

Additional horse application until:               Thursday   18.08. 2016 at 12 p.m.                             233 EUR

Thursday  15.09. 2016 at 12 p.m.                               822 EUR

* Prices deducted from CZK to EUR (1 EUR = 27 CZK)

Nomination of jockeys to the Listed-category races (No. 011501 – No. 011504):
A preliminary list of invited jockeys will be available in advance (no later than until 1st August 2016). The list will be finalized after the application deadline (15th September 2016). Owners / trainers will then select jockeys for their horses until the OSK deadline (20th September 2015).

The selection of Jockey is free as well as accommodation for the owner and trainer.

All the registered horses will be ranked according to their handicaps. The owner / trainer of the highest ranked horse will have the right of the first choice, followed by the owner / trainer of the second highest ranked horse, the owner / trainer of the third highest ranked horse etc. In case of an equal handicap ranking, the horse that has been more profitable in 2016, or in the course of its career, will be given preference to the other(s). If there are more horses than jockeys after the selection of all the nominated jockeys, owners / trainers of the remaining horses will engage jockeys of their own choice.
Horses registered additionally within the OSK deadline (including when the race remains open!) will be available for jockeys to select after the horses registered within the application deadline. If more horses are registered additionally, they will also be ranked according to their handicaps.
OSK … Announcement of starting horses

 PRAGUE – le 15ieme jour                Date limite d´inscription            jeudi, 21/07/2016 à 12 heures

samedi 24/09/2016                       Date limite de NChD                      mardi 20/09/2016 à 10 heures

LOKO TRANS-European Jockeys´Cup 2016 Déclaration des cavaliers: mardi 20/09/2016 à 15 heures


011501 EJC MILLION                                   L                                           1400 m                59,259 EUR

59,259 EUR (23,703 – 13,037 – 8,296 – 5,925 – 4,148 – 2,370 – 1,777)

Pour les chevaux de 3 ans et plus. Masse: les chevaux de 3 ans 57,5 kg, ceux de 4 ans et plus  59 kg.

Date limite d´inscription:                             jeudi le 21/07/2016 à 12 heures                59 EUR

Le 2eenregistrement (la 1erebiffure):         jeudile 18/08/2016 à 12 heures                  207 EUR

Le 3eenregistrement (la 2emebiffure):        jeudile 15/09/2016 à 12 heures                  326 EUR

NChD (notification des chevaux prenant le départ):

mardile 20/09/2016 à 10 heures                                                                                           1,185 EUR

Déclaration des cavaliers:                           mardile 20/09/2016 à 15 heures

Les chevauxpeuventêtreinscrits supplémentairement

jusqu´à: jeudile 18/08/2016 jusqu´à 12 heures pour le prix de                                      622 EUR

jusqu´à: jeudile 15/09/2016jusqu´à 12 heures pour le prix de                                       2,192 EUR

011502                EJC MIDDLE                      L                                          1800 m                22,222 EUR

22,222 EUR (8,888 – 4,888 – 3,111 – 2,222 – 1,555 – 888 – 666)

Pour les chevaux de 3 ans et plus. Masse: les chevaux de 3 ans 57 kg, ceux de 4 ans et plus  59 kg.

Date limite d´inscription:                             jeudile 21/07/2016 à 12 heures                  22 EUR

Le 2eenregistrement (la 1erebiffure):         jeudile 18/08/2016 à 12 heures                  78 EUR

Le 3eenregistrement (la 2emebiffure):        jeudile 15/09/2016 à 12 heures                  122 EUR

NChD:                                                              mardile 20/09/2016 à 10 heures                444 EUR

Déclaration des cavaliers:                           mardile 20/09/2016 à 15 heures

Les chevauxpeuventêtreinscritssupplémentairement

jusqu´à: jeudile 18/08/2016 jusqu´à 12 heures                     pour le prix de                  233 EUR

jusqu´à: jeudile 15/09/2016jusqu´à 12 heures                      pour le prix de                  822 EUR

011503 EJC LONG          L 2600 m                                                                        22,222 EUR

22,222 EUR (8,888 – 4,888 – 3,111 – 2,222 – 1,555 – 888 – 666)

Pour les chevaux de 3 ans et plus. Masse: les chevaux de 3 ans 55 kg, ceux de 4 ans et plus  59 kg.

Date limite d´inscription:                             jeudile 21/07/2016 à 12 heures                  22 EUR

Le 2eenregistrement (la 1erebiffure):         jeudile 18/08/2016 à 12 heures                  78 EUR

Le 3eenregistrement (la 2emebiffure):        jeudile 15/09/2016 à 12 heures                  122 EUR

NChD:                                                              mardile 20/09/2016 à 10 heures                444 EUR

Déclaration des cavaliers:                           mardile 20/09/2016 à 15 heures

Les chevauxpeuventêtreinscritssupplémentairement

jusqu´ à: jeudile 18/08/2016 jusqu´à 12 heures                    pourleprix de                     233 EUR

jusqu´ à: jeudile 15/09/2016jusqu´à 12 heures                     pourleprix de                    822 EUR

011504                80. LOKO TRANS MemorialGerschL 1400 m                                      22,222 EUR

22,222 EUR (8,888 – 4,888 – 3,111 – 2,222 – 1,555 – 888 – 666)

Pour les chevaux de 2 ans. Masse: 58 kg.

Date limite d´inscription:                             jeudi le 21/07/2016 à 12 heures  22 EUR

Le 2eenregistrement (la 1erebiffure):         jeudile 18/08/2016 à 12 heures                  78 EUR

Le 3eenregistrement (la 2emebiffure):        jeudile 15/09/2016 à 12 heures                  122 EUR

NChD:                                                              mardile 20/09/2016 à 10 heures                444 EUR

Déclaration des cavaliers:                           mardile 20/09/2016 à 15 heures

Les chevauxpeuventêtreinscritssupplémentairement

jusqu´ à: jeudile 18/08/2016 jusqu´à 12 heures                    pourleprix de                    233 EUR

jusqu´ à: jeudile 15/09/2016jusqu´à 12 heures                     pourleprix de                    822 EUR

Méthode de détermination des cavaliers pour les courses:

En avance (au plus tard du 1er août 2016) sera disponible la liste préliminaire des cavaliers invités. Elle sera finalisée après la date limite d´inscription (le 15 septembre 2016) et cette liste finale vaservirauxpropriétaires/entraîneurs pour en choisir les cavaliers pour leurs chevaux avant le délai OSK (le 20 septembre 2016).

Les écuries ne paient pas les jockeys!

Tous les chevaux inscrits seront classés selon handicap et le droit de premier choix sur la liste des cavaliers dénommés va appartenir au propriétaire/entraîneurducheval de plus hautrang, puisau propriétaire/entraîneurdudeuxième cheval, du troisième cheval etc. En cas d´égalité de la notation handicapée prévaudra le cheval avec un profit plus élevé en 2016, éventuellement celui avec un profit plus élevé dans sa carrière.Après avoir sélectionné parmi tous les cavaliers dénommés, en cas du nombre de chevaux plus élevé que celui des cavaliers, les propriétaires (entraîneurs) des chevaux restant engagent un cavalier quelconque. Les chevauxinscritssupplémentairementdansledélai OSK (applicable même si la course reste ouverte!)  seront placés dans l´ordre pour le choix des cavaliers derrière les chevaux inscrits dans le délai ordinaire.S´il y a plus de chevaux ainsi inscrits, ils seront classés en fonction de handicap.

PRAG – 15. Tag                                                                 Anmeldungsschluss         Donnerstag  21. 07. 2016       um 12 Uhr
Samstag 24. 09. 2016                       Abschlussder Ankündigung der startenden Pferde        Dienstag 20. 09. 2016     um 10 Uhr
LOKO TRANS – European Jockeys‘ Cup 2016       Reiterdeklaration:             Dienstag 20. 09. 2016        um 15 Uhr


011501      EJC MILLION                                                L            1400 m                                                             59,259 EUR

59,259 EUR (23,703 – 13,037 – 8,296 – 5,925 – 4,148 – 2,370 – 1,777)

Für 3jährige und ältere Pferde. Gewicht: 3jährige 57,5 kg, 4jährige und ältere 59 kg.

Anmeldungsschluss:                                      Donnerstag   21.07. 2016 um 12 Uhr                                                         29 EUR

  1. Einschreibgebühr (1. Löschung):            Donnerstag  18.08. 2016 um 12 Uhr                                                  207 EUR
  2. Einschreibgebühr (2. Löschung):            Donnerstag  15.09. 2016 um 12 Uhr                                                  326 EUR

Ankündigung der startenden Pferde:           Dienstag 20.09. 2016 um 10 Uhr                                                         1,185 EUR

Reiterdeklaration:                Dienstag 20.09. 2016 um 15 Uhr

Es ist möglich die Pferde nachträglich bis zum: Donnerstag  18.08. 2016 bis zu 12 Uhrfür                                 622 EUR

Donnerstag  15.09. 2016 bis zu 12 Uhrfür                                                                                                                      2,192 EUR

anzumelden

011502       EJC MIDDLE                                                L         1800 m                                                         22,222 EUR

22,222 EUR (8,888 – 4,888 – 3,111 – 2,222 – 1,555 – 888 – 666)

Für 3jährige und ältere Pferde. Gewicht: 3jährige 57 kg, 4jährige und ältere 59 kg.

Anmeldungsschluss:                                         Donnerstag  21.07. 2016 um 12 Uhr                                               22 EUR

  1. Einschreibgebühr (1. Löschung):           Donnerstag  18.08. 2016 um 12 Uhr                                             78 EUR
  2. Einschreibgebühr (2. Löschung):          Donnerstag  15.09. 2016 um 12 Uhr                                             122 EUR

Ankündigung der startenden Pferde:          Dienstag    20.09. 2016 um   10 Uhr                                                444 EUR

Reiterdeklaration:                                              Dienstag    20.09. 2016 um   15 Uhr

Es ist möglich die Pferde nachträglich bis zum:              Donnerstag  18.08. 2016 bis zu 12 Uhrfür               233 EUR

Donnerstag  15.09. 2016 bis zu 12 Uhrfür                                                                                                                  822 EUR

anzumelden

 

011503      EJC LONG                                             L       2600 m                                                    22,222 EUR

22,222 EUR (8,888 – 4,888 – 3,111 – 2,222 – 1,555 – 888 – 666)

Für 3jährige und ältere Pferde. Gewicht: 3jährige 55 kg, 4jährige und ältere 59 kg.

Anmeldungsschluss:                                         Donnerstag  21.07. 2016 um 12 Uhr                                       22 EUR

  1. Einschreibgebühr (1. Löschung):            Donnerstag  18.08. 2016 um 12 Uhr                                   78 EUR
  2. Einschreibgebühr (2. Löschung):           Donnerstag  15.09. 2016 um 12 Uhr                                   122 EUR

Ankündigung der startenden Pferde:          Dienstag    20.09. 2016 um  10 Uhr                                          444 EUR

Reiterdeklaration:                                              Dienstag    20.09. 2016 um  15 Uhr

Es ist möglich die Pferde nachträglich bis zum:              Donnerstag 18.08. 2016 bis zu 12 Uhr  für             233 EUR

Donnerstag 15.09. 2016 bis zu 12 Uhrfür                                                                                                                    822 EUR

anzumelden

011504      80. LOKO TRANS Gerschůvmemoriál      L         1400 m                             22,222 EUR

22,222 EUR (8,888 – 4,888 – 3,111 – 2,222 – 1,555 – 888 – 666)

Für 2jährige Pferde. Gewicht: 58 kg.

Anmeldungsschluss:                                         Donnerstag  21.07. 2016 um 12 Uhr                         22 EUR

  1. Einschreibgebühr (1. Löschung):           Donnerstag  18.08. 2016 um 12 Uhr                      78 EUR
  2. Einschreibgebühr (2. Löschung):          Donnerstag  15.09. 2016 um 12 Uhr                       122 EUR

Ankündigung der startenden Pferde:          Dienstag     20.09. 2016 um 10 Uhr                          444 EUR

Reiterdeklaration:                                              Dienstag     20.09. 2016 um 15 Uhr

Es ist möglich die Pferde nachträglich bis zum:              Donnerstag   18.08. 2016 bis zu 12 Uhrfür          233 EUR

Donnerstag   15.09. 2016 bis zu 12 Uhrfür                                                                                                            822 EUR

anzumelden.

Die Weise der Besetzung der Reiter ins Pferderennen:

Im Voraus (spätestens vom 1. August 2016) wird die vorläufige Liste der eingeladenen Reiter zur Verfügung stehen. Sie wird nach dem Anmeldungsschluss (15. September 2016) finalisiert und aus dieser Endliste werden dann die Besitzer/Trainer bis zum Termin derAnkündigung der startenden Pferde (20. September 2016) die Reiter für ihre Pferde auswählen.

Die Ställe bezahlen die Jockeys nicht!

Alle Pferde auf den Anmeldungen werden nach dem Handicap aufgestellt und das Recht der ersten Wahl aus der Liste der nominierten Reiter wird der Besitzer/Trainer des höchsten stehenden Pferdes, nachfolgend der Besitzer/Trainer des zweiten, dritten usw. Pferdes. Im Fall der Gleichheit der Handicap-Bewertung wird den Vorzug das Pferd mit dem höheren Gewinn im Jahr 2016 haben, beziehungsweise dann das Pferd mit dem höheren Gewinn in der Karriere haben. Nach der Auswahl aller nominierten Reiter, im Fall einer höheren Anzahl der Pferde als der Jockeys, engagieren die Besitzer (Trainer) der restlichen Pferde einen beliebigen Reiter. Die Pferde, die erst im Termin der Ankündigung der startenden Pferde nachgemeldet werden (dies gilt im Fall, dass das Pferderennen geöffnet bleibt!), werden in der Reihenfolge für die Auswahl der Reiter erst nach den Pferden eingereiht, die in der ordentlichen Frist angemeldet werden. Wenn es so nachgemeldete Pferde geben wird, werden sie auch nach dem Handicap eingereiht.