První dostih startuje za:

Propozice 2018

Evropský pohár žokejů 2018

14.dostihový den – sobota 22. 9. 2018

 

EJC MILLION                                                            Gd-3 kategorie                                              1400 m

2600000 Kč (1040000 – 572000 – 364000 – 260000 – 182000 – 104000 – 78000)

Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí 57,5 kg, 4letí a starší 59 kg.

Uzávěrka přihlášek:                                                 čtvrtek 31. 5. 2018 ve 12 hodin                      1300 Kč + DPH

2. zápisné (1. škrtání):                                              čtvrtek 19. 7. 2018 ve 12 hodin                     2600 Kč + DPH

3. zápisné (2. škrtání):                                              čtvrtek 23. 8. 2018 ve 12 hodin                    7800 Kč + DPH

4. zápisné (3. škrtání):                                              čtvrtek 13. 9. 2018 ve 12 hodin                    14300 Kč + DPH

OSK:                                                                             úterý 18. 9. 2018 v 10 hodin                        52000 Kč + DPH

Deklarace jezdců:                                                      úterý 18. 9. 2018 v 15 hodin

Koně je možno přihlásit dodatečně do:

čtvrtku 19. 7. 2018 do 12 hodin                za 11700 Kč + DPH

čtvrtku 23. 8. 2018 do 12 hodin                za 35100 Kč + DPH

čtvrtku 13. 9. 2018 do 12 hodin                 za 96200 Kč + DPH

 

EJC MIDDLE                                                             Listed kategorie                                            1800 m

600000 Kč (240000 – 132000 – 84000 – 60000 – 42000 – 24000 – 18000)

Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí 57 kg, 4letí a starší 59 kg.

Uzávěrka přihlášek:                                                   čtvrtek 31. 5. 2018 ve 12 hodin                        300 Kč + DPH

  1. zápisné (1. škrtání): čtvrtek 19. 7. 2018 ve 12 hodin 600 Kč + DPH
  2. zápisné (2. škrtání): čtvrtek 23. 8. 2018 ve 12 hodin 1800 Kč + DPH
  3. zápisné (3. škrtání) čtvrtek 13. 9. 2018 ve 12 hodin 3300 Kč + DPH

OSK:                                                                          úterý 18. 9. 2018 v 10 hodin                        12000 Kč + DPH

Deklarace jezdců:                                                      úterý 18. 9. 2018 v 15 hodin

Koně je možno přihlásit dodatečně do:                      čtvrtku 19. 7. 2018 do 12 hodin                 za 2700 Kč + DPH

čtvrtku 23. 8. 2018 do 12 hodin                 za 8100 Kč + DPH

čtvrtku 13. 9. 2018 do 12 hodin               za 22200 Kč + DPH

 

EJC LONG – 40. VC českého turfu                         Listed kategorie                                            2400 m

600000 Kč (240000 – 132000 – 84000 – 60000 – 42000 – 24000 – 18000)

Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí 55,5 kg, 4letí a starší 59 kg.

Uzávěrka přihlášek:                                                   čtvrtek 31. 5. 2018 ve 12 hodin                        300 Kč + DPH

  1. zápisné (1. škrtání): čtvrtek 19. 7. 2018 ve 12 hodin 600 Kč + DPH
  2. zápisné (2. škrtání): čtvrtek 23. 8. 2018 ve 12 hodin 1800 Kč + DPH
  3. zápisné (3. škrtání) čtvrtek 13. 9. 2018 ve 12 hodin 3300 Kč + DPH

OSK:                                                                          úterý 18. 9. 2018 v 10 hodin                        12000 Kč + DPH

Deklarace jezdců:                                                      úterý 18. 9. 2018 v 15 hodin

Koně je možno přihlásit dodatečně do:                      čtvrtku 19. 7. 2018 do 12 hodin                 za 2700 Kč + DPH

čtvrtku 23. 8. 2018 do 12 hodin                 za 8100 Kč + DPH

čtvrtku 13. 9. 2018 do 12 hodin               za 22200 Kč + DPH

 

  1. EJC Gerschův memoriál Listed kategorie 1400 m

600000 Kč (240000 – 132000 – 84000 – 60000 – 42000 – 24000 – 18000)

Pro 2leté koně. Hmotnost: 58 kg.

Uzávěrka přihlášek:                                                   čtvrtek 31. 5. 2018 ve 12 hodin                        300 Kč + DPH

  1. zápisné (1. škrtání): čtvrtek 19. 7. 2018 ve 12 hodin 600 Kč + DPH
  2. zápisné (2. škrtání): čtvrtek 23. 8. 2018 ve 12 hodin 1800 Kč + DPH
  3. zápisné (3. škrtání) čtvrtek 13. 9. 2018 ve 12 hodin 3300 Kč + DPH

OSK:                                                                          úterý 18. 9. 2018 v 10 hodin                        12000 Kč + DPH

Deklarace jezdců:                                                      úterý 18. 9. 2018 v 15 hodin

Koně je možno přihlásit dodatečně do:                      čtvrtku 19. 7. 2018 do 12 hodin                 za 2700 Kč + DPH

čtvrtku 23. 8. 2018 do 12 hodin                 za 8100 Kč + DPH

čtvrtku 13. 9. 2018 do 12 hodin               za 22200 Kč + DPH

 

Handicap                                                                  III. kategorie                                                  1600 m

60000 Kč (30000 – 13800 – 9000 – 4200 – 3000)

majitelský bonus: 30000 Kč (15000 – 6900 – 4500 – 2100 – 1500)

Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí Hdcp -8 kg, 4letí a starší Hdcp -6 kg. Minimální hmotnost 54 kg.

P: 800 Kč + DPH                                                        OSK: 1600 Kč + DPH

 

Cena                                                                          III. kategorie                                                  2400 m

60000 Kč (30000 – 13800 – 9000 – 4200 – 3000)

majitelský bonus: 30000 Kč (15000 – 6900 – 4500 – 2100 – 1500)

Pro 3leté a starší koně, kteří od 1.10.2017 nezískali jednotlivou cenu 42500 Kč. Hmotnost: 3letí 55,5 kg, 4letí a starší 59 kg, od 1.10.2017 za každou jednotlivou cenu 20250 Kč +1,5 kg a za každých 60000 Kč celkového zisku +1,5 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu 4250 Kč -1,5 kg.

P: 800 Kč + DPH                                                        OSK: 1600 Kč + DPH

 

Cena                                                                          IV. kategorie                                                  1400 m

40000 Kč (20000 – 9200 – 6000 – 2800 – 2000)

majitelský bonus: 10000 Kč (5000 – 2300 – 1500 – 700 – 500)

Pro 3leté a starší koně, kteří nezískali jednotlivou cenu 20250 Kč. Hmotnost: 3letí 57,5 kg, 4letí a starší 59 kg, od 1.10.2017 za každou jednotlivou cenu 9250 Kč +2,5 kg a za každých 35000 Kč celkového zisku +2,5 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu 2000 Kč -2,5 kg. Vyloučeni koně zahraničního chovu bez tuzemského Hdcp a koně s Hdcp vyšším než 62 kg.

P: 500 Kč + DPH                                                        OSK: 1100 Kč + DPH

 

Cena                                                                          IV. kategorie                                                  1800 m

40000 Kč (20000 – 9200 – 6000 – 2800 – 2000)

majitelský bonus: 10000 Kč (5000 – 2300 – 1500 – 700 – 500)

Pro 3leté a starší koně, kteří nezískali jednotlivou cenu 20250 Kč. Hmotnost: 3letí 57 kg, 4letí a starší 59 kg, od 1.10.2017 za každou jednotlivou cenu 9250 Kč +2 kg a za každých 35000 Kč celkového zisku +2 kg, kteří nezískali jednotlivou cenu 2000 Kč -2 kg. Vyloučeni koně zahraničního chovu bez tuzemského Hdcp a koně s Hdcp vyšším než 62 kg.

P: 500 Kč + DPH                                                        OSK: 1100 Kč + DPH

 

 

Způsob obsazení jezdců do dostihů:

Dostihy č. 1 – č. 4:

V předstihu (nejpozději od 15. srpna 2018) bude k dispozici předběžná listina pozvaných jezdců. Ta bude po uzavření posledních přihlášek (13. září 2018) finalizována a z tohoto konečného seznamu pak budou majitelé/trenéři do termínu OSK (18. září 2018) vybírat jezdce na své koně.

Všichni koně na přihláškách budou seřazeni dle handicapu a právo první volby ze seznamu nominovaných jezdců bude mít majitel/trenér nejvýše postaveného koně, následně majitel/trenér druhého, třetího, atd. V případě rovnosti handicapového hodnocení bude mít přednost kůň s vyšším ziskem v roce 2018, případně dále pak s vyšším ziskem v kariéře. V případě koní bez handicapu a zisku (např. event. debutanti v dostihu dvouletých) rozhoduje o pořadí volby los. Po vybrání všech nominovaných jezdců, v případě vyššího počtu koní než žokejů, majitelé (trenéři) zbývajících koní angažují libovolného jezdce.

Koně, kteří budou dohlášeni až v termínu OSK (v případě, že dostih zůstane otevřen), budou v pořadí pro volbu jezdců zařazeni až za koně přihlášené v řádném termínu. Pokud takto dohlášených koní bude více, budou mezi sebou také seřazeni dle výše uvedených kritérií.

Dostihy č. 5 – č. 8: losem.