První dostih startuje za:

Propozice 2021

PRAHA – 25.09.2021
010801
EJC MILLION
(Rovina – cena – Gd-3 – 1400 m)
1.200.000 Kč (480000 – 264000 – 168000 – 120000 – 84000 – 48000 – 36000)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí 57,5 kg, 4letí a starší 59 kg.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 27. 5. 2021 ve 12 hodin 1200 Kč + DPH
2. zápisné (1. škrtání): čtvrtek 29. 7. 2021 ve 12 hodin 2400 Kč + DPH
3. zápisné (2. škrtání): čtvrtek 26. 8. 2021 ve 12 hodin 4800 Kč + DPH
4. zápisné (3. škrtání) čtvrtek 16. 9. 2021 ve 12 hodin 7200 Kč + DPH
OSK: úterý 21. 9. 2021 v 10 hodin 32400 Kč + DPH
Deklarace jezdců: úterý 21. 9. 2021 v 15 hodin
Dodatečná přihláška do: čtvrtku 29. 7. 2021 do 12 hodin za 10800 Kč + DPH
čtvrtku 26. 8. 2021 do 12 hodin za 30000 Kč + DPH
čtvrtku 16. 9. 2021 do 12 hodin za 66000 Kč + DPH
zápisné: 15 600 Kč, OSK: 32 400 Kč
010802
EJC MIDDLE
(Rovina – cena – L – 1800 m)
600.000 Kč (240000 – 132000 – 84000 – 60000 – 42000 – 24000 – 18000)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí 57 kg, 4letí a starší 59 kg.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 27. 5. 2021 ve 12 hodin 600 Kč + DPH
2. zápisné (1. škrtání): čtvrtek 29. 7. 2021 ve 12 hodin 1200 Kč + DPH
3. zápisné (2. škrtání): čtvrtek 26. 8. 2021 ve 12 hodin 2400 Kč + DPH
4. zápisné (3. škrtání) čtvrtek 16. 9. 2021 ve 12 hodin 3600 Kč + DPH
OSK: úterý 21. 9. 2021 v 10 hodin 16200 Kč + DPH
Deklarace jezdců: úterý 21. 9. 2021 v 15 hodin
Dodatečná přihláška do: čtvrtku 29. 7. 2021 do 12 hodin za 5400 Kč + DPH
čtvrtku 26. 8. 2021 do 12 hodin za 15000 Kč + DPH
čtvrtku16. 9. 2021 do 12 hodin za 33000 Kč + DPH
zápisné: 7 800 Kč, OSK: 16 200 Kč
010803
EJC LONG – 43. VC českého turfu
(Rovina – cena – L – 2400 m)
600.000 Kč (240000 – 132000 – 84000 – 60000 – 42000 – 24000 – 18000)
Pro 3leté a starší koně. Hmotnost: 3letí 55,5 kg, 4letí a starší 59 kg.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 27. 5. 2021 ve 12 hodin 600 Kč + DPH
2. zápisné (1. škrtání): čtvrtek 29. 7. 2021 ve 12 hodin 1200 Kč + DPH
3. zápisné (2. škrtání): čtvrtek 26. 8. 2021 ve 12 hodin 2400 Kč + DPH
4. zápisné (3. škrtání) čtvrtek 16. 9. 2021 ve 12 hodin 3600 Kč + DPH
OSK: úterý 21. 9. 2021 v 10 hodin 16200 Kč + DPH
Deklarace jezdců: úterý 21. 9. 2021 v 15 hodin
Dodatečná přihláška do: čtvrtku 29. 7. 2021 do 12 hodin za 5400 Kč + DPH
čtvrtku 26. 8. 2021 do 12 hodin za 15000 Kč + DPH
čtvrtku 16. 9. 2021 do 12 hodin za 33000 Kč + DPH
zápisné: 7 800 Kč, OSK: 16 200 Kč
010804
85. EJC Gerschův memoriál
(Rovina – cena – L – 1400 m)
600.000 Kč (240000 – 132000 – 84000 – 60000 – 42000 – 24000 – 18000)
Pro 2leté koně. Hmotnost: 58 kg.
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 27. 5. 2021 ve 12 hodin 600 Kč + DPH
2. zápisné (1. škrtání): čtvrtek 29. 7. 2021 ve 12 hodin 1200 Kč + DPH
3. zápisné (2. škrtání): čtvrtek 26. 8. 2021 ve 12 hodin 2400 Kč + DPH
4. zápisné (3. škrtání) čtvrtek 16. 9. 2021 ve 12 hodin 3600 Kč + DPH
OSK: úterý 21. 9. 2021 v 10 hodin 16200 Kč + DPH
Deklarace jezdců: úterý 21. 9. 2021 v 15 hodin
Dodatečné přihlášky do: čtvrtku 29. 7. 2021 do 12 hodin za 5400 Kč + DPH
čtvrtku 26. 8. 2021 do 12 hodin za 15000 Kč + DPH
čtvrtku 16. 9. 2021 do 12 hodin za 33000 Kč + DPH
zápisné: 7 800 Kč, OSK: 16 200 Kč
Přihlášky: 16.09.2021 ve 12:00 hod. OSK: 21.09.2021 v 10:00 hod.

Způsob obsazení jezdců do dostihů:

Dostihy č. 1 – č. 4: V předstihu (nejpozději od 1. září 2021) bude k dispozici předběžná listina pozvaných jezdců. Ta bude po uzavření posledních přihlášek (16. září 2021) finalizována a z tohoto konečného seznamu pak budou majitelé/trenéři do termínu OSK (21. září 2021) vybírat jezdce na své koně. Všichni koně na přihláškách budou seřazeni dle handicapu a právo první volby ze seznamu nominovaných jezdců bude mít majitel/trenér nejvýše postaveného koně, následně majitel/trenér druhého, třetího atd. V případě rovnosti handicapového hodnocení bude mít přednost kůň s vyšším ziskem v roce 2021, případně dále pak s vyšším ziskem v kariéře. V případě koní bez handicapu a zisku (např. event. debutanti v dostihu dvouletých) rozhoduje o pořadí volby los. Po vybrání všech nominovaných jezdců, v případě vyššího počtu koní než žokejů, majitelé (trenéři) zbývajících koní angažují libovolného (rezervního) jezdce. Koně, kteří budou dohlášeni až v termínu OSK (v případě, že dostih zůstane otevřen), budou v pořadí pro volbu jezdců zařazeni až za koně přihlášené v řádném termínu. Pokud takto dohlášených koní bude více, budou mezi sebou také seřazeni dle výše uvedených kritérií.

Dostih č. 5: Způsob výběru jezdců bude upřesněn později.

Dostihy č. 6 – č. 8: Po termínu přihlášek (16. září 2021) může být jeden, nebo více dostihů vybrán jako dostih nebodovaný do celkového hodnocení poháru a v takovém případě do něj majitelé/trenéři budou angažovat libovolné jezdce. Toto bude oznámeno nejpozději 24 hodin po uzávěrce přihlášek, tzn. do pátku 17. září, 12 hod. Pokud bude na startovní listině některého z bodovaných dostihů více koní než nominovaných jezdců, majitelé/trenéři koní s nejnižším handicapem angažují libovolného (rezervního) jezdce. V případě rovnosti handicapového hodnocení angažuje libovolného (rezervního) jezdce majitel/trenér koně s nižším ziskem v roce 2021, případně dále pak s nižším ziskem v kariéře. V případě rovnosti uvedených kritérií rozhoduje los, který majitel/trenér angažuje libovolného (rezervního) jezdce.